1 به صنایع بین المللی برق ارس خوش آمدید » صنایع بین المللی برق ارس
arasint.com
arasint.com arasint.com
a1 d2 b3 c4

به صنایع بین المللی برق ارس خوش آمدید

صنايع بين المللي برق ارس در جهت پوشش نيازهاي صنعت برق ملي و با بهره گيري از معتبرترين صاحبان تكنولوژي جهاني تولیدات خود را عرضه می نماید .اين صنايع در جهت پوشش دهي به تجهيزات مصرفي در شبكه توزيع ، از تابلوهاي پيشرفته خانگي و تجاري ، سيستم هاي فشار ضعيف و باسداكت هاي فشار ضعيف و فشار متوسط تا تابلوهاي ثابت و كشوئي و تجهيزات شبكه ، دژنكتور و ريكلوزرها و سكشنالايزرهاي فشار متوسط فعاليت نموده و موفق به دريافت گواهي هاي مديريت كيفيت توليد  ،  محيط زيست  و ايمني  (IMS)گرديده  و در فهرست سازندگان معتبرترين پروژه هاي ملي در صنايع برق ، صنايع سنگين و صنايع نفت قرار دارد .

 

 

©2013 Arasint.com
Farhange Sama