1 تابلوهای بیمارستانی » صنایع بین المللی برق ارس
arasint.com
arasint.com arasint.com
a1 d2 b3 c4

تابلوها و تجهيزات بيمارستاني

دسته بندی: محصولات » تابلوهای بیمارستانی

صنایع بین المللی برق ارس تولید کننده حوزه ای گسترده از تجهیزات الکترونیکی اتاق عمل بوده و عرضه کننده محصولات Square D در ایران می باشد.تجهیزات کامل اتاق عمل ،اعم از تابلو های ایزوله در  مختلف،سیستم توزیع ،اندازه گیری زمان و تجهیزات  اتصال زمین از جمله محصولات قابل توزیح می باشد.

 

مراكز توزيع برق در اتاقهاي  عمل

با پريزهاي ويژه اتاق عمل

با پريزهاي خاص اتصال زمين

همراه  با تجهيزات حفاظتي و كنترلي تخصصي

پريزهاي    X-Ray

با قابليت اتوماسيون ، پريزهاي ويژه ، درجه حفاظتي بالا و قابليت ميكروزدايي

 
سيستم اعلام خطر راه دور

  Square D   با مشخصات ويژه ارس

با درجه حفاظتي بالا و قابليت ميكروب زدايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحي ويژه براي تابلوهاي ايزوله اتاق عمل  و X-Ray 

  با بدنه ممتاز صنايع برق ارس در دو نوع عادي و استينلس استيل ، استفاده از      نام LIM  پيشرفته ديناميك  با گواهي هاي تست 

و استفاده از باسبارهاي كشوئي صنايع بين المللي برق ارس تنها سازنده گروه Square D در ايران  است  LIM   نام تخصصي رله ارس /اسكوئردي در ايران است

 

سيستم ساعت و كرنومتر اتاق عمل

مجهز به سه دستگاه كرونومتر ويژه و يك ساعت  واقعي  REAL TIME  همراه با سيستم عملكرد از راه دور

قابليت ميكروب زدايي با ده سال باتري پشتيبان
 
©2013 Arasint.com
Farhange Sama