1 باسداکت » صنایع بین المللی برق ارس
arasint.com
arasint.com arasint.com
a1 d2 b3 c4

باسداکت

دسته بندی: محصولات » باسداکت

باسداکت فشار ضعیف و فشار متوسط

از نوع كمپكت

حوزه هاي فشار ضعيف تا 6300 آمپر و فشار متوسط تا 24 كيلو ولت

با باسبارهاي مس و آلومينيوم

درجه حفاظتي       IP40تا       IP68 ، مصارف داخلي و فضاي آزاد با استاندارد IEC60434

داراي معتبرترين گواهي هاي تايپ تست
 
©2013 Arasint.com
Farhange Sama