حوزه گسترده اي از تجهيزات فشار متوسط:

دژنگتورهاي خلاء تابلوئي

دانلود فایل ویژگی های فنیريكلوزرها و سكشنالايزر هاي خلاء و دژنگتورهاي فضاي آزاد

630 آمپر، 12 و 24 كيلوولت،12.5 و 16 كيلو آمپر

تماماٌ ميكرو پروسسوري

قابليت كنترل و مانيتورينگ راه دور

IP65


سكسيونرهاي هواي آزاد