صنایع بین المللی برق ارس تولید کننده حوزه ای گسترده از تجهیزات الکترونیکی اتاق عمل بوده و عرضه کننده محصولات Square D در ایران می باشد.تجهیزات کامل اتاق عمل ،اعم از تابلو های ایزوله در انواع مختلف،سیستم توزیع ،اندازه گیری زمان و تجهیزات اتصال زمین از جمله محصولات قابل توضیح می باشد.

مراكز توزيع برق در اتاقهاي عمل

با پريزهاي ويژه اتاق عمل

با پريزهاي خاص اتصال زمين

همراه با تجهيزات حفاظتي و كنترلي تخصصي


پريزهاي X-Ray
با قابليت اتوماسيون ، پريزهاي ويژه ، درجه حفاظتي بالا و قابليت ميكروزدايي


سيستم اعلام خطر راه دور
Square D با مشخصات ويژه ارس

با درجه حفاظتي بالا و قابليت ميكروب زدايي

طراحي ويژه براي تابلوهاي ايزوله اتاق عمل و X-Ray

با بدنه ممتاز صنايع برق ارس در دو نوع عادي و استينلس استيل ، استفاده از نام LIM پيشرفته ديناميك با گواهي هاي تست

و استفاده از باسبارهاي كشوئي صنايع بين المللي برق ارس تنها سازنده گروه Square D در ايران است LIM نام تخصصي رله ارس /اسكوئردي در ايران است


سيستم ساعت و كرنومتر اتاق عمل

مجهز به سه دستگاه كرونومتر ويژه و يك ساعت واقعي REAL TIME همراه با سيستم عملكرد از راه دور

قابليت ميكروب زدايي با ده سال باتري پشتيبان