تابلوهای فشار متوسط

تابلوهاي فشار متوسط كشوئي تحت ليسانس شركت تاوريدا الكتريك

(یکی از سه شرکت بزرگ سازنده کلیدهای فشارمتوسط در جهان)

 

تيپ MILE                                                              

با 12 و 24 كيلو ولت

تا 3150 آمپر و 5/31 كيلو آمپر

تايپ تست شده و تحت ليسانس

با كليدهاي خلاء تاوريدا و بدون گاز( SF6(Air Insutaled

با قابليت گسترش در جهات مختلف

تابلوهاي ثابت فشار متوسط تاوريدا

با ولتاژ 12 ،24 كيلو ولت

در حوزه هاي مختلف جرياني

نوع كمپكت با عرض 80 سانتيمتر بدون گاز SF6 و با كليد خلاء تاوريدا و كاركرد 30.000 بار الكتريكي و مكانيكي

تابلوهاي ثابت فشار متوسط

در انواع SF6 و خلاء

با رله هاي ثانويه يا پرايمر